Afileu-vos!

FORMULARI D’ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ INDEPENDÈNCIA I PROGRÉS

Escriviu el vostre nom i els cognoms
La vostra adreça postal completa
El vostre municipi de residència
Telèfon fix i//o Mòbil
Escriviu amb cura el vostre correu electrònic
El vostre D.N.I.amb lletra
Especifiqueu el tipus d’afiliació que demaneu: Col·laborador adherit: Té dret, si ho vol, que la fundació li lliuri els estatuts. La quota anyal és de 75€ que li seran carregats al compte que determini. Col·laborador:Manifesta la seva voluntat de contribuir amb amb una quota anyal, però no és un afiiat. Col·labora econòmicament amb la quota que determini ( mínim 30€). Simpatitzant:Vol rebre informació de les activitats de la Fundació fent les aportacions segons voluntat
Omplir només en el cas que hàgiu triat ser Col·laborador o bé Simpatitzant. Especifiqueu ,en ambdós casos, amb quina quantitat voleu contribuir ( recordeu que els Col·aboradors ho són amb una quota mínima de 30€)
Escriviu el vostre número de compte (20 dígits)