Veredicte del jurat del IV premi Josep M. Planes: A la recerca del paradís

Convocat per la Demarcació a la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i la Fundació Independència i Progrés, es reuneix a Barcelona el jurat del quart Premi Josep M. Planes, format per Enric Badia, Teresa Carreras, Jordi Finestres, Josep Gifreu, Joan Manel Trasserra, Vicenç Villatoro i Joan Badia (secretari).

 

Després de revisar els treballs proposats per diferents Comissions seleccionadores de les Demarcacions territorials del Col·legi de Periodistes, el jurat acorda per unanimitat concedir el quart Premi Josep M. Planes al documental A la recerca del paradís, emès a l’espai 30 minuts de TV3 el febrer del 2015. El documental va ser dirigit per la periodista Anna Teixidor i realitzat per Marc Faro, càmera; Lluís Montserrat, realitzador; i Jèssica Montaner, productora.

 

 

El jurat ha considerat que aquest treball, a més d’ajustar-se plenament a les bases del premi, respon a un concepte d’investigació periodística del qual Josep M. Planes va ser un notable exponent professional durant la seva dissortadament curta vida. A la recerca del paradís tracta sobre el viatge de desenes de combatents que han deixat l’estat espanyol per afegir-se al gihad islàmic en l’entorn de l’Estat Islàmic. El documental suposa una notable feina d’investigació per posar en imatges clares i entenedores el substrat i la manera de pensar d’aquests “combatents”, la ideologia subjacent i l’adoctrinament de què són objecte. Però també ens interpel·la sobre la nostra societat i el seu nivell d’interculturalitat i diàleg entre diferents maneres de pensar i de veure el món.

Amb aquesta quarta edició del Premi Josep M. Planes, el Jurat vol deixar constància de la importància que té la investigació en l’àmbit del periodisme per tal que la ciutadania tingui accés a una informació de qualitat, com és el seu dret. Per tant, estem convençuts que aquest tipus de periodisme és a la base de la democràcia, ja que permet a tots els ciutadans conèixer a fons temes que potser tindrien un tractament superficial. La bona feina feta per molts professionals periodistes que, amb tenacitat i constància, elaboren treballs d’investigació allunyats de la immediatesa, però que ajuden a entendre les claus de diversos aspectes de l’actualitat, ha de tenir un reconeixement explícit de tots nosaltres. Aquest és l’exemple que hem de recollir del periodista manresa J. M. Planes.

Per tot això, el jurat creu que el treball premiat, A la recerca del paradís, és digne de ser considerat continuador de la tasca de Josep M. Planes.

Volem agrair també la tasca de selecció prèvia feta per diferents professionals, la qual cosa indica la riquesa i vitalitat d’aquest tipus de periodisme tan necessari per a una informació de qualitat.

Per últim, el jurat es congratula que el lliurament del Premi s’emmarqui dins l’Any Planes, en un lloable intent de fer conèixer i popularitzar la vida i l’obra del periodista manresà fins a aconseguir que l’ajuntament de la ciutat el nomeni Fill Il·lustre de Manresa, cosa que esperem que s’aconsegueixi al final d’aquest Any Planes.

Manresa, maig de 2016

Enric Badia, Teresa Carreras, Jordi Finestres , Josep Gifreu,  Joan Manel Trasserra,  Vicenç Villatoro , Joan Badia (secretari)